Clenovia:
   Janek
   FarmerTED
   Sapo
   VitaminC
   TimKiler
   Humaton
   Ivan69
   Juradeus
   ssTony
   Morlor
   Defen
   Patre$$
   Lefty
   OOK
   Pepe
POW/MIA
   Mato
   Martin
Nase zvieratka
   Koala

TímKilerMiesto: Prievidza
Výška Neznáma
Nickname Slecna
Čas prvého kontaktu s AS Niekoľko rokov dozadu
Popis:
Extrémne nebezpečná entita. Treba zachovať najväčšiu možnú opatrnosť(Pozn.: Entita nerozlišuje dobro od zla). Dlhodobé simulácie v laboratórnych podmienkach dokázali, že entita dlhodobo študovala tento svet. Nedostatok iných AS entít v oblasti spôsobil útlm v správaní. Entita pravdepodobne uložená do AS Spánku. Reaktivizácia AS pochodov Entity nastala v 2004 -> Kontakt s inými entitami podobného typu. Entita typu Vitamín C = prvý kontakt. Ďalšie kontakty s entitami typov Torpedox, Sapo, Farmer Ted a Iluzórnou entitou typu VirtualDefenestrator(nepotvrdený výskyt v tomto svete, informácie kusé a neoverené). Neskôr nadviazané styky aj s Entitami Maťo, Janek, Domino(Nestála entita, návrat do materskej sféry), Čibo, Humaton a extrémne starou entitou typu Juradeus 85+ (predpokladaný vek podľa výzoru). Súčasné pôsobenie entity v tíme KKS z Prievidze. Silné ovplyvnenie filozofiou Východu, Severu a Juhu.
Zaradenie Trieda - BetaForce, Rad - SVAL, Rod - Komando Krasnyj Skorpion, Druh - Tím Kiler
Zameranie Diverzné operácie a návnady
Zbraň AK Beta Spetsnaz(Ultrakrátka)
Racial Enemy(AD&D 2nd Ed. Thac0/defense bonus) FWA
Rysy Malé zbrane Energetické zbrane Reč
Perky Ostrostrelec Nadaný
Pozn.: Entita Tím Kiler nerozlišuje dobré a zlé entity. Nebezpečenstvo pre široké okolie.
Najbezpečnejšie miesto pred TK ............... Opačný koniec Batlfíldu
hore
Zithromax no prescription
order viagra
buy crestor